Men museet har ikke plads til modellen

EN ABSOLUT PERLE – den imponerende model af Rasmus Møllers Værft – er på vej til Faaborg. Den hentes i løbet af måneden på Museet for Søfart på Kronborg, hvor den ad flere gange er udstillet i museets foyer. Nu er den sat i depot.

SÅDAN SKREV JEG i oktober 2016 efter i længere tid at ha’ ført forhandlinger om at få modellen hjem til Faaborg. Desværre meddelte Øhavsmuseet, at der ikke er plads til modellen i nogle af museets bygninger i Faaborg. Nu undersøges muligheden for at Museet for Søfart i stedet udlåner modellen til Faaborg-Midtfyns Kommune, så den kan udstilles i det tidligere rådhus i Mellemgade.
vh Bjarne Bekker

model-moellers-vaerft

De ansatte ved Rasmus Møllers værft i Fåborg fotograferet under bygningen af fyrskib IV i 1918/19. Rasmus Møller selv ses som nummer tre fra venstre i anden række fra bunden. Handels- og Søfartsmuseet ligger inde med en liste over flere af folkene på billede.
De ansatte ved Rasmus Møllers værft i Faaborg fotograferet under bygningen af fyrskib IV i 1918/19. Rasmus Møller selv ses som nummer tre fra venstre i anden række fra bunden. Handels- og Søfartsmuseet ligger inde med en liste over flere af folkene på billede.

Maritim erhvervsklub

nyeste-forside

FAABORG har mange små og store virksomheder med vind i sejlene. De vil i den kommende tid blive kontaktet af Træskibsforeningens sponsorudvalg om muligheden for et gensidigt samarbejde. Det kan ske i Den maritime Erhvervsklub med fire forskellige former for samarbejde. Vi har sat storsejl, mesan, topsejl og klyver, så virksomhederne kan vælge de sejl og dermed fordele, der i givet fald passer dem bedst. De håndplukkede virksomheder kontaktes i den  kommende tid af Træskibsforeningens sponsorudvalg. Det er:

• Musiker og eventmand, formand Jan Valbak, hookhouse@stofanet.dk
• Direktør og revisor Erik Kjær Sørensen, eks@midtonline.com
• Direktør Peter Bonnesen, tidligere Skako, prip_bonnesen@mail.tele.dk
• Journalist og forfatter Bjarne Bekker, bjarne@bekker.dk

Hvis du ikke er kontaktet inden udgangen af marts, og ønsker at være med til at bringe »Haabet« tilbage til Faaborg *) kan du allerede nu downloade brochuren i pdf-format her: Sponsordiplomer.pdf.<

*) »Havgassen« hed ved stabelafløbningen fra Rasmus Møllers Værft i 1898 »Haabet«, og det navn skal den gamle dame selvfølgelig ha’ igen ved en højtidelighed i løbet af 2017. Mere derom senere.

Erik-dækket

Peter Bonnesen og Erik Kjær Sørensen er klar til at sætte både små og store sejl i den maritime erhvervsklub – sammen med

Jan-peger

Jan Valbak (herover) og Bjarne Bekker (herunder).

BB-havanna

 

En perle vender hjem

Rasmus Møllers Værft
Sådan så der ud på Rasmus Møllers Værft omkring forrige århundredskifte. Modellen var udstillet på Kronborg, men er nu på vej til Faaborg.

Den imponerende model af Rasmus Møllers Værft kommer i oktober hjem til Faaborg. Efter årtiers udstilling på Museet for  Søfart på Kronborg er det lykkedes at låne modellen i rullende lejemål af to års varighed. I min første læretid i Faaborg – fra 1957 til 1961 på Johs. Pedersen & Søns Bogtrykkeri i Grønnegade – hørte jeg skipper Aksel Pedersen begejstret fortælle om Rasmus Møllers Værft.
Der var ikke grænser for begejstringen hos min læremesters bror Aksel. Han fortalte, så jeg næsten kunne se galeaser og skonnerter, fyrskib efter fyrskib glide ad beddinger ud i havnen. Da jeg senere blev journalist på Faaborg Avis og Fyns Tidende, var det navnkundige »Karl Jolle« og sønnen »Børge Pram«s øjne, der svømmede over i lutter rørelse i minder om byens skibsbyggeri. Livsglæde og faglig stolthed havde ingen bolignød på de tider.
Min mødrene slægt fra Thyborøn og Harboøre fik bygget adskillige Vesterhavskuttere i Faaborg i de årtier, så både som journalist og familiemedlem deltog jeg i minderige løbegilder. Når jeg i dag hører sangen om Skamlingsbanken, vandrer Karl Jolle immer hen over bordenes øl og pølser mens han med stentorrøst synger »Lille Faaborg med de kønne, røde tage…«.
Det bliver derfor en stor dag, når jeg sammen med Jan Valbak kører til Kronborg og henter modellen til Faaborg.
Med nostalgisk hilsen Bjarne Bekker

BØRNERUTEN var en del af udstillingen på Kronborg indtil modellen blev sat i depot da museet blev moderniseret – og blev meget større. Opgaven lød: »Et sted på værftet står en mand og tisser. Hvor står han?«.

Bliv skibsreder

mobilepay-betaling

DER ER TO MULIGHEDER for at blive medejer af »Havgassen«. Du kan læse om fordelene på anpartsbevisernes respektive bagsider. Og du kan på blanketterne til højre vælge hvordan du vil være »skibsreder«. Herunder præsenteres de to forskellige skibsanparter. Er der mere, du vil vide, er du  velkommen til at kontakte bestyrelsen her.

anpart-1000-for

anpart-1000-bag

anpart-500-for

anpart-500-bag

Her er arbejdsgrupperne

Her er arbejdsgrupperne

Har du tid og lyst til at blive en del af fællesskabet omkring foreningen, er der flere muligheder. Vi har brug for folk til at løse opgaver indenfor nedenstående områder:

Tømrer og snedkerområdet
Sejl og tovværk
Elarbejde
Smede og VVS
Slibe-og malerarbejde
Forplejning og kundepleje
Historie og formidling
Altmuligmænd og -kvinder

Læs mere

Bliv støttemedlem – 100 kr.

Bliv støttemedlem – 100 kr.

dorthe-erik
»Havgassen« havde mavesmerter, da den gamle dame onsdag skulle afgå kl. 13 med kurs mod Bjørnø og Faaborg. En ventil havde stået åben i tre uger, så der var luft i systemet og peristaltikken gurglede. Som det fremgår af billedet, har revisor Erik Kjær Sørensen greb i foret 😉

Ud over muligheden for individuelle aftaler om sponsorater og køb af anpartsbeviser kan du også blive medlem af støtteforeningen. Hvis du indbetaler 100 kr. til  0828 – 0010149991 er du medlem når du får kvittering for din indbetaling. Idérigdommen for at støtte »Havgassen«s genfødsel som »Haabet« af Faaborg, har været meget stor, ikke mindst siden den 118-årige vendte hjem til fødebyen. Grethe Hansen besluttede fluks at købe anparter for 2.000 kr. og er dermed medejer af bedstefars skib.
Har du gode idéer, der kan sikre fremtiden og skabe gode vibrationer omkring skib, havn og by, er vi meget lydhøre. Du finder bestyrelsens navne og mailadresser her.

Set over bovsprydet

Set over bovsprydet

Så er »Haabet« af Faaborg tilbage i sin gamle havn under Klokketaarnets vinger. Gode venner har brugt snesevis af timer i beddingen på Faaborg Værft. Eksperter fra Skibsbevaringsfonden har tilbragt tre timer på »Havgassen«. Der blev studeret, vejet og vurderet. Duften af beg, tjære, tovværk og saltvand fik selskabet til at nikke anerkendende. Så der er masser af optimisme ombord.

Et foreningsejet skib skal ikke godkendes af Søfartsstyrelsen, men bestyrelsen sigter på at få den kommende galease »Haabet« godkendt som erhvervsskib, så der forhåbentlig kan sejles togter for medlemmer og anpartshavere allerede i kommende sommer.

Der er planer om at ombygge under dæk til én stor kahyt, der kan rumme selskaber på 22 personer. Og så pusles der med planer om aftensejler på Faaborg Fjord. Måske ud til Dyreborg som det skete i sidste århundrede med den tids dampskibe.

dyreborg-fortid-768x479


Da »Havgassen« i efteråret blev adskillige timer forsinket fra Svendborg på den planlagte næsten-jomfrusejladsen via Bjørnø til Faaborg, måtte Grethe »Bjørnø« Hansen tage aftenfærgen tilbage til Faaborg i stedet for på bedstefars ålekvase fra 1898 – sammen med fotograf Jørgen Flemming.

Da »Havgassen« blev adskillige timer forsinket fra Svendborg på næsten-jomfrusejladsen til Faaborg, måtte Grethe tage aftenfærgen tilbage til sit hjem i livets tredie halvleg.

Formandens nyhedsbrev: STORT TILLYKKE til Faaborg

Kære alle foreningsmedlemmer!

Det har været en turbulent tid vi har været igennem siden foreningsstart i foråret, men især siden Freia kulsejlede. Flere skibe er blevet undersøgt men det var Havgassen der løb med bestyrelsens hjerter, og nu altså også generalforsamlingens!! Bygget i Faaborg på Rasmus Møllers Værft det herrens år 1898, relativt få år efter H.C.Andersen havde haft sin kærlighedsaffære med Riborg Voigt i netop FAABORG! Sagde du kulturarv????!!!!!!

Dorte og Lauge Damstrup på deres hjem i 11 år. Nu i Faaborg Havn med agterstavnen tæt ved fødestedet – Rasmus Møllers Værft! Et vemodigt farvel, men en spændende, fælles fortid ligger forude. Foto: Torsten Cilleborg.

En propfyldt retsal på torvet i Faaborg dannede kulissen og rammen om den ekstraordinære generalforsamling, hvor man skulle tage stilling til nyt foreningsnavn, reviderede vedtægter og ikke mindst køb/ikke køb af galeasen Havgassen. Det endte med at en enig forsamling nikkede ok til det nye foreningsnavn »Træskibsforeningen Faaborg«, tilrettede vedtægter og ikke mindst en fuldmagt til bestyrelsen om at købe Havgassen af Lauge Damstrup for kr. 230.000,- hvilket er langt under dagspris.

Vi enedes også om at Lauge Damstrup indtræder i bestyrelsen i stedet for »Freia«s skipper, Bo Mathiesen. Endelig blev forsamlingen orienteret om en foreningsorganisation og de nye skibsanparter, som kan byttes lige over med de gamle. Det kan ske ved henvendelse til Mads Sketbjerg på turistkontoret i Faaborg.

Faaborgs energiske og kreative turistchef Mads Sletbjerg er klar til at ombytte anpartsbeviser fra den agterudsejlede skonnert »Freia«.

Bjarne Bekker er allerede i gang med at lave en bog om Rasmus Møllers skibsværft og Havgassen alias Haabets spændende 118 år. Han vil donere hele overskuddet til foreningen. Indtil denne bog ligger klar før jul, kan vi tilbyde en gavepakke: Køb en anpart og få Bjarne Bekkers bog »FaaborgHistorier« med i købet.
– Det er en flot fødselsdagsgave til ham/hende der ellers har alt!!! (Igen henvend jer på turistkontoret eller til Jan Valbak 23 23 71 33)

Lauge Damstrup fortalte om Havgassen og den kommende restaurering, så alle er indforstået med at der vil gå et lille års tid fra nu, alt afhængig af resultatet af kommende fondsansøgninger, hvor den første skippes afsted til Skibsbevaringsfonden inden 1/10.

Formanden med et af trofæerne fra »Havgassen«. Foto: Torsten Zilleborg
Formanden med et af trofæerne fra »Havgassen«. Foto: Torsten Zilleborg

Vi indbetaler 50.000,- kr til Vestjyske Bank i morgen, og de efterfølgende 180.000,- kr afvikler vi i løbet af resten af året, så Havgassen er færdigbetalt senest 1/1 2017 – og så skal vi have en fest!!!!

Vidste du at Havgassen har medvirket i flere filmoptagelser, bla i 2011, hvor den havde en hovedrolle i ”Far til fire til søs”. Her var Havgassen kortvarigt omdøbt til ”Valborg”. Tusinder af børn og voksne har dermed set vores skib in action!! Dette skal da bruges i vores presse!!

Vi vil gerne vise historien respekt, og derfor bliver Havgassen renoveret med fondsmidler fra køl til mastetop. Dels med medlemmernes store hjælp, men også lokalt på Oles værft på Munkholm og ved lokale håndværkeres hjælp. Når vi er nået til enden på renoveringen skal skibet ”søsættes” og omdøbes til sit gamle navn ”Haabet”. Dorthe og Lauge havde det originale navneskilt med til generalforsamlingen. Det har hængt i kabyssen og ventet på at komme på hækken igen!!!

Tillykke til alle – dette bliver en social rejse i historiens spændende regi, og der er plads til alle evner i denne proces. Det næste nyhedsbrev lader ikke vente længe på sig. Meget snart er opdateringen af den nye hjemmeside også på plads v.h.a. Bjarne Bekker.

Kik ned i inderhavnen i Faaborg fordi her ligger Havgassen nu og viser sine smukke former. Gå bare ombord, og forestil Jer hvordan det hele bliver når alt er renoveret efter alle kunstens regler. Vi vil få skabt noget Faaborg kan være stolt af.

God fornøjelse til os alle og kærlig hilsen fra bestyrelsen

Grethe Hansen ventede i havnen på Bjørnø med en buket til »Havgassen«. Det var hendes bedstefar, der lod galeasen bygge under navnet »Haabet«. Det var på Rasmus Møllers legendariske værft i 1988.
Grethe Hansen ventede i havnen på Bjørnø med en buket til »Havgassen«. Det var hendes bedstefar, der lod galeasen bygge under navnet »Haabet«. Det var på Rasmus Møllers legendariske værft i 1898. Foto: Jørgen Flemming.