150.000 på vej til foreningens restaureringsarbejde?

 

havgassen-agter-dannebrog

Penge til frivillige ildsjæleprojekters sekretariat, Sprotoften 1, 5800 Nyborg.


PRESSEMEDDELELSE (her afsnittet, der handler om Træskibsforeningens ansøgning – og LAG-bestyrelsens indstilling).  Du kan hente hele presemeddelelse i pdf-format her Presse.Havgassen


Frivillighedsprojekter er ofte båret af ildsjæle og det blev anerkendt, da LAG SØMs bestyrelse skulle tage stilling til hvilke ansøgninger, der skulle have et økonomisk løft fra LAGen. Der var nemlig penge til både Korinth Kro, Café Fabers og Træskibsforeningen Faaborg.

Denne gang var der søgt for 2,5 millioner kroner og da der også skal være penge til årets sidste runde, kan der desværre ikke blive til alle, fastslår Kurt Sorknæs, der er formand for LAG SØM. Han glæder sig over, at at LAG SØM her godt et par år inde i programperioden, der jo løber til 2020, har nået mange af de mål, aktionsgruppen satte sig, da man lavede udviklingsstrategi tilbage i 2014. Vi forventer, at der allerede nu er skabt flere end de 30 jobs, der var målet for hele perioden og derudover har mange mennesker nok kunne mærke LAGens nærvær i fx etablering af samlingssteder og nye kulturaktiviteter, slutter Kurt Sorknæs.


Træskibsforeningen Faaborg Indstilling (betinget): 150.000 kr.

Træskibsforeningen Faaborg har med engagerede medlemmers hjælp erhvervet det gode skib Havgassen af Faaborg. Skibet skal nu renoveres og indgå som en historisk sejlmulighed i sommerperioden mellem Faaborg og Øerne i Det Sydfynske Øhav. Turister, lokale og institutioner vil få mulighed for at sejle med. Foreningen vil i renovering og efterfølgende drift og vedligehold sikre, at historiske traditioner og håndværk bæres videre. Herigennem fremmes også forståelse for, at maritim kulturarv er en del af nutidens samfund og søfart. Havgassen er indkøbt og økonomien tilvejebragt ved fx salg af skibsbeviser. Kontakt: Kurt Kniep, 20151511 – glad smilende herunder 😉

kurt-kniep

Tags: No tags