Rasmus Møllers Værft

Sådan så der ud på Rasmus Møllers Værft omkring forrige århundredskifte. Modellen var udstillet på Kronborg, men er nu på vej til Faaborg.

Den imponerende model af Rasmus Møllers Værft kommer i oktober hjem til Faaborg. Efter årtiers udstilling på Museet for  Søfart på Kronborg er det lykkedes at låne modellen i rullende lejemål af to års varighed. I min første læretid i Faaborg – fra 1957 til 1961 på Johs. Pedersen & Søns Bogtrykkeri i Grønnegade – hørte jeg skipper Aksel Pedersen begejstret fortælle om Rasmus Møllers Værft.
Der var ikke grænser for begejstringen hos min læremesters bror Aksel. Han fortalte, så jeg næsten kunne se galeaser og skonnerter, fyrskib efter fyrskib glide ad beddinger ud i havnen. Da jeg senere blev journalist på Faaborg Avis og Fyns Tidende, var det navnkundige »Karl Jolle« og sønnen »Børge Pram«s øjne, der svømmede over i lutter rørelse i minder om byens skibsbyggeri. Livsglæde og faglig stolthed havde ingen bolignød på de tider.
Min mødrene slægt fra Thyborøn og Harboøre fik bygget adskillige Vesterhavskuttere i Faaborg i de årtier, så både som journalist og familiemedlem deltog jeg i minderige løbegilder. Når jeg i dag hører sangen om Skamlingsbanken, vandrer Karl Jolle immer hen over bordenes øl og pølser mens han med stentorrøst synger »Lille Faaborg med de kønne, røde tage…«.
Det bliver derfor en stor dag, når jeg sammen med Jan Valbak kører til Kronborg og henter modellen til Faaborg.
Med nostalgisk hilsen Bjarne Bekker

BØRNERUTEN var en del af udstillingen på Kronborg indtil modellen blev sat i depot da museet blev moderniseret – og blev meget større. Opgaven lød: »Et sted på værftet står en mand og tisser. Hvor står han?«.