»Haabet« af Faaborg sejler i lune forårsvinde

PRESSEMEDDELELSE FRA FORMANDEN

Folk på havnetur i Faaborg har nok erfaret en voldsom aktivitet omkring Faaborgskibet ”Haabet”. Ved sin plads ved havnekranen ud for Heimdal bliver galeasens motor, kahyt, sejl og dæk endevendt, opjusteret og klargjort til sommerens sejlads med Træskibforeningen Faaborgs medlemmer og anpartshavere. Især hver onsdag er der arbejdsdag på det stykke maritime kulturarv, som vi alle kan være stolte af er bygget i byen for 119 år siden – i 1898..!

Ikke blot på den praktiske side sker der fremskridt. Fonds- og støtteansøgninger har nu rykket, så det kan mærkes i det kommende regnskab. Indtil videre har ”Haabet” fået tilsagn om 150.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune, 84.000 kr. fra Skibsbevaringsfonden, 150.000 kr. fra LAG-SØM – og nu senest en yderligere tilkendegivelse fra Skibsbevaringsfonden på 300.000 kr.

Disse positive økonomiske vinde gør, at foreningen er gældfri inden sommer, og samtidig kan vi bestille tid til efterårsbedding på det værft, der skal gennemrenovere ”Haabet”.

Der er således smil fra køl til mastetop i Træskibsforeningen Faaborg.

Yderligere oplysninger hos Jan Valbak på 23 23 71 33

Tags: No tags