Hørt og set i generalforsamlingens kølvand

skipperbog-omslag1100

Faaborg Skipper-Fattig Casse er byens rigeste, maritime forening. Om ikke den rigeste af alle. Hvis ikke jeg var et forholdsvis anstændigt menneske, ville jeg opfordre bestyrelsen for den næsten et kvart årtusind gamle forening til at kaste En Skiærf fra Fortiden i Fremtidens Bloch 😉

Faaborgs fremtid som maritimt omdrejningspunkt i Det sydfynske Øhavs turisterhverv tegner sig i den nære horisont. Med en investering på én million skaber den nye træskibshavn et par stenkaste fra Rasmus Møllers Værft helt unikke rammer. Her bliver plads til flere end de nuværende »Malik« og »Marna« samt lystfiskern og småjoller. Mulighederne debatteredes livligt efter formandsberetningen.

Debatten om gensidig støtte mellem erhvervslivet og de mange muligheder, »Havgassen« skaber i Faaborg, var et gennemgående tema. De mange medlemmer i foreningen skal ikke udføre professionelt arbejde. Det skal overlades til byens virksomheder mens det hyggebetonede arbejde gerne må blive omfattende.,

Mads Sletbjerg kunne fra sit høje sæde på turistbureauet i det gamle rådhus skue ud over verden og notere, hvor medlemmerne kommer fra. Det er qua hjemmesiden, der henter anpartshavere og medlemmer i hele verden.

Den nye bestyrelse får iøvrigt mere vind i sejlene og vand under kølen end i 2016. Det skyldes Leif Grønbæk Kristensen, der flyttede til Strandgaardsparken i Faaborg for fem år siden. Leif og hans bedre halvdel har boet på Thurø i 35 år. Der er meget kølvand fra gamle træskibe i hans tilværelse – og så er der ægteparrets passion, der stadig plejes med omhu: Forretningen med rom og vin, inclusive velkendte smagninger 😉

Bo Gregersen er formentlig den mest maritime i den nye ledelse. Han er skipper på containerskibet »Emma Mærsk«, der er i fart mellem Asien og Europa. Og så er Bo iøvrigt vant til at vinde. Det sker traditionen tro på Svendborgskonnerten »Aron« under sejladsen »Fyn Rundt for Gamle Træskibe«. I sit eget livs kølvand har Bo Gregersen Kogtved Søfartsskole, »Lilla Dan«, rederierne J. Lauritzen og Mærsk. Og inden så længe »Haabet«.

Tags: No tags