Træskibsforeningen Faaborgs ledelse

Havgassen- bestyrelse

VALG AF BESTYRELSE og eventuelt blev en sammenkogt ret af gode idéer, konkrete forslag og ommøblering i ledelsen. Fra venstre Jan Valbak, Peter Prip Bonnesen, Bjarne Bekker,  Bo Gregersen, Leif Grønbæk Kristensen og Erik Kjær Sørensen.  Fraværende ved fotograferingen var Kurt Kniep, Niels Rasmussen og Mads Rye Sletbjerg.


Jan Valbak, formand – mail
Kurt Kniep, næstformand
Erik Kjær Sørensen, kasserer
Mads Rye Sletbjerg, sekretær
Bjarne Bekker, hjemmeside, events og medlemspleje
Niels Rasmussen
Leif Grønbæk Kristensen
Bo Gregersen
Peter Prip Bonnesen, revisor


Tags: No tags