Med vinden ind for agten – og alle klude sat…

Jan-generalforsamling

Generalforsamlingen i Træskibsforeningen Faaborg blev en hyggelig sejlads i magsvejr. Men der har været hård sø og modstrøm undervejs. Det fastslog formand Jan Valbak i en velbesøgt og inspirerende generalforsamling.

Jan Valbak, der påtog sig valget som dirigent, da næstformand Kurt Kniep netop var opereret, vendte kasketterne med stil og humor. Formanden og dirigenten erklærede samstemmende generalforsamlingen lovlig efter foreningens vedtægter og bød velkommen til et halvt hundrede anpartshavere og medlemmer af støtteforeningen.
- Det har været et særdeles begivenhedsrigt og spændende år for Træskibsforeningen Faaborg, og dermed også Projekt Havgassen. fastslog Jan Valbak.
Foråret blev jo indledt med at præsentere offentligheden for stålskonnerten »Freia«, og en velbesøgt forsamling stiftede »Foreningen Freia« med det formål at rejse penge til at købe og drive skibet.

De forliste skibsdrømme

I sensommeren, kun 14 dage før projektet skulle fremlægges på kommunalbestyrelsens budgetseminar, sprang ejeren pludselig fra med begrundelsen at han havde fortrudt!!!
Bestyrelsen kunne ha’ valgt at give op. Men der var en indædt stemning for, at ideen med et forenings-sejlskib i Faaborg var for god til at skrotte, blot fordi man lidt blåøjet havde troet på en kaptajn, der valgte at brænde os af.
Efter flere tilbud om køb af gamle sejlskibe – startende fra 1,1 million og opefter – fik vi et vink fra en god ven af mig, og dermed var kontakten til Lauge Damstrup og »Havgassen« etableret.
Der var tale om en gammel »Faaborg-dame«, bygget på Rasmus Møllers Værft i 1898. Galeasen var en af tre søstre (en sejler stadig i Holland) og galeasen havde besejlet en stor del af Nord-Europa. Lauge havde de seneste 10 år boet fast på skibet, men på grund af sygdom var han gået i land og ønskede brændende, at »Havgassen« kunne få en kærlig forening at leve videre sammen med.

Kulturarven vender hjem

Belært af erfaringen med »Freia« sendte bestyrelsen et par mand med råstyrke og økonomisk livserfaring til Esbjerg Bank, med hvem der skulle diskuteres pris og betingelser. Kurt Knieb og Erik Kjær Sørensen vendte hjem med en skarp pris på 230.000 kr. – købt som beset. Set i lyset af, at banken havde vurderet skibet til 1,8 millioner, må det siges at være helt ok.
På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret besluttede bestyrelsen at satse på en fremtid med en smuk Faaborgensisk kulturarv. Træskibsforeningen Faaborg satte købsprocessen i værk.

kurt-kniep
Lauge, Dorthe Kurt (billedet)  Erik og Niels sejlede damen fra Svendborg til Faaborg, og blev undervejs bordet af vandpolitiet, som skulle se papirer og inspicere skib og bersætning, men det gik alt sammen godt. Efter mørkets frembrud dukkede »Havgassen« op i Faaborg Havn, og blev modtaget med flag af Eriks kone, undertegnede og ikke mindst af Grete, som dermed kunne byde bedsteforældrenes skib velkommen hjem til Faaborg.
Resten af året er gået med at tilse »Havgassen« dagligt. Lænse den indimellem og holde den fra kajen under højvandet. Der er også gået lang tid med det papirarbejde, som vi blev præsenteret for fra bank, Skibsbevaringsfonden og ikke mindst Skibsregistret (der var under udflytning til provinsen). Stabler af papir og forsinkelser…

Men vi fik papir på »Havgassen«

Vi havde lagt de 50.000 kr. i udbetaling med det samme (penge fra medlemsskaber og støttebeviser), så vi havde fat i den lange ende. Kort efter nytår faldt alt på plads, restkøbesummen er betalt med et rente- og afdragsfrit lån i Sparekassen Fyn – og vi står nu på papiret i Skibsregistret som ejere af galeasen »Havgassen«, bygget i Faaborg i det herrens år 1898.
Jeg vil gerne udtrykke tak til alle medlemmerne for stor tålmodighed og velvilje, samt til en hårdtarbejdende bestyrelse. Det har været det hele værd, sagde Jan Valbak – og forsamlingen kvitterede med lange klapsalver…

Tags: No tags