Nyhedsbrev Juli 2018

Kære medlem

Juni viste sig fra sin flotteste side da Haabet blev fejret med ”åbent skib”, musik, taler, mad, vin og humle (Haabets Humle fra Refsvindinge forståes!) Tak til alle Jer der deltog, og ikke mindst stor tak til Jer der medvirkede med mad, musik, opsætning af borde, stole o.s.v. En fantastisk dag med skønne gaver, nye medlemmer, hygge og masser af focus på det gamle skib vi holder så meget af!

Arbejdet på Haabet går støt fremad, kompressor monteret sammen med pumpen til sprinkleranlæg i fin kasse på fordæk. Nyt klyversejl er sat på, motorarbejdet næsten færdigt, toilet mangler kun maling og pantry’et tager form. Bænke i forkahyt er tæt på at kunne monteres med de bestilte hynder, og dørken er malet. Agterdæk er slebet, og Hans’ lakkererværksted knokler på livet løs.
Vi arbejder stadig primært onsdag og lørdag fra kl. 09.00, og har du lyst til at være med så kontakt endelig Michael på 28137010, eller bare kik ned med de gamle bukser og den slidte bluse på!

”Marius Pedersens Fond” har netop doneret 50.000,- kr til Haabets restaurering, hvilket er en stor hjælp, her hvor midlerne i øjeblikket trækkes på kassekreditten!!! Tjek lige om du har betalt din kontingent som gælder fra 31/6 og året frem (smiley!)

FACEBOOK: hold dig også orienteret på profilen ”haabet af faaborg”!
Her skal du blot ”søge” om venskab og ”godkendes” af Michael Christensen som står for siden.
Her er aktuelle billeder, og sidste nyt. D
et er også et sted du kan knytte dine egne ideer og betragtninger vedrørende Haabet/foreningen.

Næste nyhedsbrev kommer lige op til Fyn Rundt (som du naturligvis skal med til).

 

FYN RUNDT I UGE 30!!! Faaborg får for første gang i umindelige tider et ”rigtigt træskib” med i kapsejladsen FYN RUNDT. Træskibsforeningen inviterer alle medlemmer der har lyst til at være med (en dag, et døgn eller flere) til en fantastisk oplevelse. Medlemstilbud er ca. halv pris af de sædvanlige Fyn Rundt priser, så vent ikke for længe med at melde Jer til – mange har allerede gjort det:

  • Hele turen incl forplejning:  3000,- kr
  • En enkelt dag m. morgenmad og frokost: 500,- kr
  • Et døgn m. morgenmad, frokost og aftensmad: 900,- kr (drikkevarer købes ombord)

Tilmeldinger til Fyn Rundt : Michael 28137010 / michaeltjek@gmail.com
SOMMERSEJLADS Vi indbyder til mandagssejladser sammen med træskibspladsens øvrige skibe 19-21.00. Kludene sættes sammen med de medlemmer der har lyst til at deltage – det er gratis for Jer!!! Mandag d. 25. juni kl. 19 Mandag d. 2. juli kl. 19 Mandag d. 9. juli kl. 19 Mandag d. 16. juli kl. 19:
Tilmeldinger til sommer sejlads turene : Michael 28137010 / michaeltjek@gmail.com

 

God sommer & God vind fra hele bestyrelsen

FYN RUNDT I UGE 30

 

Faaborg får for første gang i umindelige tider et ”rigtigt træskib” med i kapsejladsen FYN RUNDT. Træskibsforeningen inviterer alle medlemmer der har lyst til at være med (en dag, et døgn eller flere) til en fantastisk oplevelse. Medlemstilbud er ca. halv pris af de sædvanlige Fyn Rundt priser, så vent ikke for længe med at melde Jer til – mange har allerede gjort det:

Hele turen incl forplejning – 3000,- kr

En enkelt dag m. morgenmad og frokost – 500,- kr

Et døgn m. morgenmad, frokost og aftensmad – 900,- kr.
(drikkevarer købes ombord)

Rundturen bliver med påmønstring:

BOGENSE 23/7 – MIDDELFART 24/7 – ASSENS 25/7 – ÆRØSKØBING 26/7 – FAABORG – 27/7 ender så i SVENDBORG med stor festivas/spisning.

Tilmeld dig hos skipper Michael på 28137010

 

SOLNEDGANGSTURE og 5-timers togter i øhavet

Endelig kan vi tilbyde 2-timers ture rundt om Bjørnø med solen i horisonten. Mere info om tider i næste nyhedsbrev.

150.000 i EU-tilskud til »Haabet«

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Erhvervsstyrelsen har besluttet at give tilsagn om tilskud til projektet, der er beskrevet i ansøgning af 24. februar 2017, underskrevet den 3. oktober 2017 og er indstillet af LAG SØM den 19. september 2017. Tilsagnet er på 150.000,00 kr., og projektperioden er 1. maj 2017 – 30. april 2019 under ordningen Job- og vækstskabende erhvervsudvikling. Tilsagnsbeløbet svarer til 50 % af tilsagnsgrundlaget. Tilskudsprocenten er styrende for udbetalingen af tilskuddet og kan aldrig overstige til-sagnsbeløbet. Retsgrundlaget for tilsagnet er bekendtgørelse nr. 305 af 29. marts 2016 med tilhørende forskrifter. Tilskuddet er ydet som de minimis-støtte. Tilskudsmodtager skal derfor opbevare regn-skabsbilag, som er relevante for de minimis reglen, i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget, så alle tilskudsbetingelser kan dokumenteres. Du skal senest sammen med din ansøgning om udbetaling sende en erklæring om de minimis-støtte. Er-klæringen finder du på www.livogland.dk. Vigtigt – Afgørende betingelser for udbetaling af tilskuddet
Tilsagnet er dette brev, der indeholder oplysning om tilskud og vilkår i bilag 1. Det god-kendte budget fremgår af bilag 2. Du skal overholde de betingelser, som fremgår af bekendtgørelse nr. 305 af 29. marts 2016 med tilhørende forskrifter, ”Vejledning til projekter” og dette tilsagn. Nogle af betingelser-ne skal være opfyldt fra starten af projektperioden, mens andre betingelser først skal være opfyldt på tidspunktet for ansøgning om udbetaling af tilskud. Hvis du ikke overholder betingelserne, kan dit tilskud bortfalde helt eller delvist.

Du kan læse hele sagsbehandlingen på denne pdf-fil:

Endeligt tilsagn

Nyhedsbrev september

Jan Valbak, der fostrede idéen til Træskibsforeningen og køb af den faaborgensiske galease med en 119 årig historie, har igen samlet en buket små og store nyheder til foreningens medlemmer.

Haabets Humle, som jo brygges på Refsvindinge Bryggeri, forhandles hos BLÆKHUSET i gågaden, DANG på Torvet, HEIMDAL på havnen og hos SØRENS OLIE & SKIBSHANDEL på havnen ved skibet. Vi får et mindre beløb for hver solgt flaske!! Havets Humle kan også købes om bord på Haabet: 20 for medlemmer og 30 kr. for ikke medlemmer.
Vil man som medlem købe en hel kasse,  er der naturligvis rabat, hvis der er planer om en større synkebevægelse 😉

Veteraner blandt bedagede biler og den smukke galease


 
Med udsigt til en hel masse spændende veteranbiler i alle størrelser på havnekajen og en stor tilskuertilstrømning til disse og den medfølgende musiske underholdning der passede til aldersgrupperne på kajen, var der også en del feriegæster med børn og børnebørn til stede. Line fra Røgeriets cafe havde lavet et flot arrangement og bl.a gratis is til en masse børn hvilket nok forklarede en del om tilgangen af unge tilskuere.

 

Sponsorgruppen med Erik og Peter (landkrabberne) havde delt vagtplanen imellem sig, og der var en del medlemmer som Flemming (fandt flaget frem), Kurt, vor hussnedker, samt flere ikke nævnt eller glemt var forbi eller ombord.
En del turister med børn kom ombord når vi fortalte  at Haabet faktisk var Valborg i Far til Fire til Søs filmen. Det var ligesom kodeordet for interessen og samtalerne og jeg tror vi skal få de billeder fra filmen vi har, lavet i en størrelse for at tiltrække folks opmærksomhed på dette, samtidigt med historien om værftet fra 1898. Det imponerede også folk at den var så gammel en frøken..

 

 

Vi havde besøg af et hollands ægtepar der tager billeder/dagbog på alle deres rejser og de fik taget en masse billeder fra deres besøg i Faaborg undervejs fra Skandinavien og sydpå. 

 

Kik under www.onzemooriereizen.nl og find dag 44 hvor parret er i Faaborg til veterandag.
 
http://www.onzemooiereizen.nl/2017-06-scandinavie/44-20170715/=report.htm
 

 

Derudover havde vi besøg af en filmproducent fra Nordisk Film, der skulle lave optagelser på Sydfyn i september (bl.a Egeskov m.v.) som var interesseret i vort skib til enkelte optagelser primært med bovspydet i billedet. Han fik vor brochure og evt. ville en caster kontakte formanden for nærmere, hvis det blev aktuelt!!!!!!

 

 

Kort sagt en spændende dag
og vi ser frem til de næste arrangementer med Fyn Rundt og EM i OK joller samt Haabets humles introduktion på de lokale udskænkningssteder. Fra fredag den 21. juli kan foreningen levere A5-skilte som dette til opstilling på de restauranter og andre, der har lyst til at sælge Havets Humle til fordel for restaurering (…nåeh-ja) af den 117-årige faaborgenser.

 

Med Haabefulde hilsener fra sponsorgruppens Erik Kjær Sørensen og Peter Bonnesen

»Haabet« af Faaborg sejler i lune forårsvinde

PRESSEMEDDELELSE FRA FORMANDEN

Folk på havnetur i Faaborg har nok erfaret en voldsom aktivitet omkring Faaborgskibet ”Haabet”. Ved sin plads ved havnekranen ud for Heimdal bliver galeasens motor, kahyt, sejl og dæk endevendt, opjusteret og klargjort til sommerens sejlads med Træskibforeningen Faaborgs medlemmer og anpartshavere. Især hver onsdag er der arbejdsdag på det stykke maritime kulturarv, som vi alle kan være stolte af er bygget i byen for 119 år siden – i 1898..!

Ikke blot på den praktiske side sker der fremskridt. Fonds- og støtteansøgninger har nu rykket, så det kan mærkes i det kommende regnskab. Indtil videre har ”Haabet” fået tilsagn om 150.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune, 84.000 kr. fra Skibsbevaringsfonden, 150.000 kr. fra LAG-SØM – og nu senest en yderligere tilkendegivelse fra Skibsbevaringsfonden på 300.000 kr.

Disse positive økonomiske vinde gør, at foreningen er gældfri inden sommer, og samtidig kan vi bestille tid til efterårsbedding på det værft, der skal gennemrenovere ”Haabet”.

Der er således smil fra køl til mastetop i Træskibsforeningen Faaborg.

Yderligere oplysninger hos Jan Valbak på 23 23 71 33

Skipper Michael Christensens job-beskrivelser

Vejledning til kommende skippere og bedstemænd

Har du lyst til et eller begge disse jobs, så giv Michael besked hurtigst muligt
Der er hermed åbnet for mulighed for at ansøge om at komme i betragtning til besætning på Haabet. Der skal være to godkendte besætningsmedlemmer til stede ved hver sejlads med Haabet, en skipper og en bedstemand. Skipperen har ansvaret for sejladsen og skal kunne føre skibet for motor og sejl. Bedstemanden skal hjælpe skipperen med til- og fralægning og under skipperens kommando sætte og bjærge sejl sammen med de gæster, der er med på turen.
• Skipperen skal som minimum have Yachtskipper 3 og have erfaring med sejlads for sejl gerne med gaffelsejl.
• Bedstemanden skal ikke nødvendigvis have en maritim uddannelse men erfaring med sejlads gerne for sejl og gerne med gaffelsejl. Ud over disse kvalifikationer skal ansøgeren have lyst til at deltage i træningsture med skibet, og vil først blive endelig godkendt, når disse træningsture er gennemført. Hvis du vil deltage i undervisning i Yachtskipper 3 til vinter, må du også gerne anføre dette.
Hvis dette har vagt din interesse, så senden mail til undertegnede og fortæl lidt om dig selv og dine erfaringer med sejlads. Skriv også gerne lidt om relevant uddannelse i forhold til drift af Haabet. Det skal lige for en god ordens skyld pointeres, at der ikke foreligger betaling for at sejle som besætning med Haabet. Skriv også mailadresse og telefonnummer på ansøgningen.
Mvh. Michael

Månedens glade nyhed: 150.000 kroner til »Haabet«

dbc6db86-0de2-4c7d-b94f-dabbf6a2b013

Af Jan Valbak, formand

Efter en veloverstået beddingstur på Faaborg Værft, og en herlig omdøbning af skibet til HAABET, som jo er det originale fødenavn som Grete Hansens bedsteforældre gav skibet, fik vi snakket og snakket og snakket ved den første fællesspisning i foreningens historie. Det var en rigtig positiv og glad aften, hvor vi også fik præsenteret vores egen øl fra Refsvindinge: HAABETS HUMLE!!

Nu ligger Haabet så smukt ved mastekranen i inderhavnen, og hver onsdag vil der fremover være arbejds/hyggedag på skibet. Der vil være et hold fra kl. 09.00 om morgenen og et hold fra kl. 17.00 om aftenen. Man skal ikke melde sig til – men bare komme for at slibe, male, hyggesnakke osv –  hvis man har lyst. Michael Christensen har lavet en logbog med ”to-do-ting” og den ligger i kahytten på hylden til højre for trappen midtskibs.

Mogens Høirup havde et sejl, der passer som mesan, og vi kan dermed udskyde et køb af ny – tak Mogens, og så skal vi lige have handlet en 16-personers redningsflåde med dig så snart som muligt.

TILSKUD FRA FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Vi har haft flere positive møder med kommunen omkring Haabet, og i går var vores anmodning om tilskud til købet af skibet på Økonomiudvalgets dagsorden. Afgørelsen var ventet med spænding, og det er med lettede hjerter at vi i bestyrelsen kan meddele alle i foreningen at Faaborg-Midtfyn kommune giver:

150.000,- kr til afdrag af lån i Sparekassen Fyn

Dette bevirker, at vi om meget kort tid kun skylder 30.000,- kr. på Haabet inden det er vores eget! Et beløb, vi skal have samlet i løbet af året, så vi er helt gældfri primo 2018. Tillykke alle sammen.

Nu kan vi komme videre med fondsansøgningerne, idet det betyder umådeligt meget, at vi har kommunens opbakning og interesse når vi kontakter fondene.

I den nærmeste fremtid vil der også bliver præsenteret nogle sejldatoer for medlemmerne. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi bruger forår og sommer til at lære skibet at kende – og dermed få sejlet meget med medlemmerne. I denne periode søges fonde, så vi forhåbentligt kan få Haabet på værft i efteråret, så hun bliver fornyet hvor den trænger.

Vi håber fortsat at deltage i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe med foreningesmedlemmer. I forbindelse med Faaborg Sejlklubs VM i juli vil Haabet måske deltage som publikumsskib, hvor skibet ligger strategisk placeret for anker, og publikum bliver sejlet til og fra i gummibåde – herom senere.

Som altid, kære medlemmer, så brug skibet – inviter familien ned med kaffe/kage-kurven og hyg jer om bord mens den ligger ved kaj. DET ER JO VORES ALLESAMMENS SKIB!!!

Mange maritime hilsner
bestyrelsen

7d1601af-befe-4b99-836b-e87427b9769a

4ae06ecd-ec03-483f-abfe-65c472ecfaf6

Så er »Haabet« på plads ved »Humørkajen« i Faaborg

TV2FYN har nok engang bevist, at den fynske TV-station er først med  nyhederne.  Tirsdag morgen var et reportagehold på pletten, da »Havgassen« blev til »Haabet« og gled ud i Faaborg Fjord. Det skete på Faaborg Værft, kun hundrede meter fra stedet for den første søsætning i 1898. Tirsdag kl. 17 gav Grethe Hansen »Havgassen« sit oprindelige navn tilbage. Det sker herunder, hvor Grethe smadrer champagneflasken og døber sin bedstefars ålegalease med det oprindelige navn fra søsætningen i 1898 på Rasmus Møllers Værft. Foto: Lise Bekker.

Grethe-navngiver