Så er »Haabet« på plads ved »Humørkajen« i Faaborg

TV2FYN har nok engang bevist, at den fynske TV-station er først med  nyhederne.  Tirsdag morgen var et reportagehold på pletten, da »Havgassen« blev til »Haabet« og gled ud i Faaborg Fjord. Det skete på Faaborg Værft, kun hundrede meter fra stedet for den første søsætning i 1898. Tirsdag kl. 17 gav Grethe Hansen »Havgassen« sit oprindelige navn tilbage. Det sker herunder, hvor Grethe smadrer champagneflasken og døber sin bedstefars ålegalease med det oprindelige navn fra søsætningen i 1898 på Rasmus Møllers Værft. Foto: Lise Bekker.

Grethe-navngiver

 

 

Velkommen til to festlige Faaborgdage: I dag kl. 17 og på fredag kl. 18 med løbegilde, mad og sømandssange

Agterspejl
Michael, der har skåret de flotte navnebrædder, monterer dem på agterspejlet inden tirsdagens gensøsætning. Fotograferet af Erik Kjær Sørensen.


Af Jan Valbak, formand

KÆRE HAABEFULDE MEDLEMMER
Så er bunden af Havgassen klargjort til at bære os alle sikkert rundt på bølgen blå. Michael Christensen har stået for kalfatringen med begehjælp fra menige ”søfolk”. Vi er nået en del mere end vi turde håbe på, så alt i alt vil ingen være i tvivl om at der har været knoklet ombord de 12 dage vi har haft på Faaborg Værft.
Der er naturligvis masser at gå i gang med på- og under dæk, men det må blive når tiden er til det i løbet af sommeren. Måske var det en ide med en uforpligtigende fast ” klub/arbejde/hyggetid” en gang om ugen, så her kommer nok et udspil fra bestyrelsen i nærmeste fremtid.

INVITATION TIL NAVNEDÅB AF VORES ALLESAMMENS SKIW!!!!
TIRSDAG d. 18. april (i morgen) KL.17.00 VED KAJEN UD FOR HEIMDAL.

Grete Hansen, hvis bedsteforældre fik galeasen lavet i 1898, vil knuse champagneflasken mod egeplankerne, hvorefter skibet kan nyde sit originale navn HAABET. Det gamle navnebrædt har jo altid været med i kahytten, og det er frisket op med ny maling, så det er klar til mange år med foreningsskibet. Michael Christensen har snittet et skilt med ”FAABORG”, der ligeledes kommer til at pynte agterspejlet.
Mona og Lars fra Avernakø medbringer hjemmelavet suppe, så der vil være lidt godt til maven også. Drikkevarer vil også forefindes i rigelige mængder! Lars Kirkegaard sørger for hyggen, da han medbringer sin fantastiske harmonika – så lur os, om ikke det bliver til en sømandssang eller to!!!

Der er en gratis øl til alle der medbringer et flag, så vores skib bliver hjerteligt velkommen!!

Endnu en INVITATION TIL FÆLLESSPISNING OG SKIBSHYGGE!
PÅ DET GAMLE BIBLIOTEK I BYSKOLEN FREDAG DEN 21. april kl. 18.

Humle-etiketMedbring egen festlig madkurv. Vi præsenterer her for første gang foreningens/skibets egen øl fra Refsvindinge.

HAABETS HUMLE – vin, vand og kaffe vil også være tilgængelig! Bjarne Bekker vil, som nævnt i sidste nyhedsbrev, underholde med herlige historier fra Fulton og skipper Mogens Frohn – og så skal vi vel have en sømandssang eller to også?!!

I må gerne lige give et praj om,
hvor mange I dukker op hookhouse@stofanet.dk
eller mobil 23 23 71 33

Før-uddokning
Hans og Luffe giver Gassen den sidste finish inden gensøsætning og navneskift til »Haabet« af Faaborg. Lynskudt af Erik fra bestyrelsen.

 

 

 

Kære brave venner af det samme egetræ i den salte sø!

Af Jan Valbak, formand

Havgassen blev i fredags trukket flot op af Faaborg fjord, og har siden stået på den store beddingsvogn hos Faaborg Værft, som velvilligt har stillet muligheden til rådighed. Der er skrabet, slebet, banket, kradset, rabattet, slået værk (Michael), pletmalet på den smukke krop – der heldigvis ikke ser så medtaget ud, som man kunne have frygtet.

Haavgassen-ved-broen
Snart skal »Gassen« iklædes en ny farvedragt – ja, selv hækjollen får en omgang – rundholdte og flagstang ligeså. Det har været en sej flok gode landkrabber/sømænd, der har knoklet i den stride blæst og Leif var mere sort i hovedet efter begningen end det skib, han nursede om!!!
Vi har stadig påsken at arbejde i, og vi når det vigtigste – nemlig at få bunden bragt helt i sikker orden. Der kan stadig melde sig folk til at slibe, male, ordne tovværk o.s.v. – ring blot 23 23 71 33 eller send mail til Jan Valbak på hookhouse@stofanet.dk.

Skruen»Haabet« vender tilbage

Tirsdag den 18. april kl. 17.00 ved kajen modtager alle, der har lyst, »Havgassen« ved Heimdal-siden. En lille højtidelighed bliver det også til, når »Havgassen« får sit gamle skilt og ikke mindst navnet »HAABET« af Faaborg tilbage. Og så Haab’er jeg, at mange faaborgensere og andet godtfolk får lyst til at dukke op. Se, snakke, føle, beundre og hygge med hinanden og den gamle dame.

Sang, mad, vin og en hilsen fra Ølguden Gambrinus

Fredag den 21. april fra kl. 18 bliver der fællesspisning i  Det Gamle Bibliotek på Byskolen.  Programmet er endnu ikke fastlagt i detaljer,  men der bliver – ud over god mad – mulighed for en virtuel tur i Øhavet. Det sker når journalist og forfatter Bjarne Bekker fortæller historien om Marstalskonnerten »Fulton«, om skipper Mogens Frohn Nielsen og hans arbejde med at bringe flere hundrede kuldsejlede unge på ret køl. Fortællingen ledsages af historiske filmklip, ramsaltet humor og fynske krøniker. Og ikke mindst – fællessang og en overraskelse fra Ølguden Gambrinus’ hof. Vi skal også snakke løst og fast om sommerens togter for medlemmer, sponsorer og anpartshavere.

bnundsyn

MENUEN er din egen velsmurte madkurv med alt, hvad hjertet begærer og din pengepung rummer 😉 Øl, vin, vand, kaffe sørger vi for er losset på stedet til Haabefulde penge, lover Jan Valbak og med ham den fulde bestyrelse 😉

Hold dig ikke tilbage
Måske andre vil smage!
(det rimede sgu’)

ps.: Går du tur på havnen, kan du fra Øhavscentret se »Havgassen« på bedding hos Faaborg Værft – det er et stolt syn!!

Billedreportage af Niels Rasmussen fra bestyrelsen.

150.000 på vej til foreningens restaureringsarbejde?

 

havgassen-agter-dannebrog

Penge til frivillige ildsjæleprojekters sekretariat, Sprotoften 1, 5800 Nyborg.


PRESSEMEDDELELSE (her afsnittet, der handler om Træskibsforeningens ansøgning – og LAG-bestyrelsens indstilling).  Du kan hente hele presemeddelelse i pdf-format her Presse.Havgassen


Frivillighedsprojekter er ofte båret af ildsjæle og det blev anerkendt, da LAG SØMs bestyrelse skulle tage stilling til hvilke ansøgninger, der skulle have et økonomisk løft fra LAGen. Der var nemlig penge til både Korinth Kro, Café Fabers og Træskibsforeningen Faaborg.

Denne gang var der søgt for 2,5 millioner kroner og da der også skal være penge til årets sidste runde, kan der desværre ikke blive til alle, fastslår Kurt Sorknæs, der er formand for LAG SØM. Han glæder sig over, at at LAG SØM her godt et par år inde i programperioden, der jo løber til 2020, har nået mange af de mål, aktionsgruppen satte sig, da man lavede udviklingsstrategi tilbage i 2014. Vi forventer, at der allerede nu er skabt flere end de 30 jobs, der var målet for hele perioden og derudover har mange mennesker nok kunne mærke LAGens nærvær i fx etablering af samlingssteder og nye kulturaktiviteter, slutter Kurt Sorknæs.


Træskibsforeningen Faaborg Indstilling (betinget): 150.000 kr.

Træskibsforeningen Faaborg har med engagerede medlemmers hjælp erhvervet det gode skib Havgassen af Faaborg. Skibet skal nu renoveres og indgå som en historisk sejlmulighed i sommerperioden mellem Faaborg og Øerne i Det Sydfynske Øhav. Turister, lokale og institutioner vil få mulighed for at sejle med. Foreningen vil i renovering og efterfølgende drift og vedligehold sikre, at historiske traditioner og håndværk bæres videre. Herigennem fremmes også forståelse for, at maritim kulturarv er en del af nutidens samfund og søfart. Havgassen er indkøbt og økonomien tilvejebragt ved fx salg af skibsbeviser. Kontakt: Kurt Kniep, 20151511 – glad smilende herunder 😉

kurt-kniep

Hørt og set i generalforsamlingens kølvand

skipperbog-omslag1100
Faaborg Skipper-Fattig Casse er byens rigeste, maritime forening. Om ikke den rigeste af alle. Hvis ikke jeg var et forholdsvis anstændigt menneske, ville jeg opfordre bestyrelsen for den næsten et kvart årtusind gamle forening til at kaste En Skiærf fra Fortiden i Fremtidens Bloch 😉

Faaborgs fremtid som maritimt omdrejningspunkt i Det sydfynske Øhavs turisterhverv tegner sig i den nære horisont. Med en investering på én million skaber den nye træskibshavn et par stenkaste fra Rasmus Møllers Værft helt unikke rammer. Her bliver plads til flere end de nuværende »Malik« og »Marna« samt lystfiskern og småjoller. Mulighederne debatteredes livligt efter formandsberetningen.

Debatten om gensidig støtte mellem erhvervslivet og de mange muligheder, »Havgassen« skaber i Faaborg, var et gennemgående tema. De mange medlemmer i foreningen skal ikke udføre professionelt arbejde. Det skal overlades til byens virksomheder mens det hyggebetonede arbejde gerne må blive omfattende.,

Mads Sletbjerg kunne fra sit høje sæde på turistbureauet i det gamle rådhus skue ud over verden og notere, hvor medlemmerne kommer fra. Det er qua hjemmesiden, der henter anpartshavere og medlemmer i hele verden.

Den nye bestyrelse får iøvrigt mere vind i sejlene og vand under kølen end i 2016. Det skyldes Leif Grønbæk Kristensen, der flyttede til Strandgaardsparken i Faaborg for fem år siden. Leif og hans bedre halvdel har boet på Thurø i 35 år. Der er meget kølvand fra gamle træskibe i hans tilværelse – og så er der ægteparrets passion, der stadig plejes med omhu: Forretningen med rom og vin, inclusive velkendte smagninger 😉

Bo Gregersen er formentlig den mest maritime i den nye ledelse. Han er skipper på containerskibet »Emma Mærsk«, der er i fart mellem Asien og Europa. Og så er Bo iøvrigt vant til at vinde. Det sker traditionen tro på Svendborgskonnerten »Aron« under sejladsen »Fyn Rundt for Gamle Træskibe«. I sit eget livs kølvand har Bo Gregersen Kogtved Søfartsskole, »Lilla Dan«, rederierne J. Lauritzen og Mærsk. Og inden så længe »Haabet«.

Træskibsforeningen Faaborgs ledelse

Havgassen- bestyrelse

VALG AF BESTYRELSE og eventuelt blev en sammenkogt ret af gode idéer, konkrete forslag og ommøblering i ledelsen. Fra venstre Jan Valbak, Peter Prip Bonnesen, Bjarne Bekker,  Bo Gregersen, Leif Grønbæk Kristensen og Erik Kjær Sørensen.  Fraværende ved fotograferingen var Kurt Kniep, Niels Rasmussen og Mads Rye Sletbjerg.


Jan Valbak, formand – mail
Kurt Kniep, næstformand
Erik Kjær Sørensen, kasserer
Mads Rye Sletbjerg, sekretær
Bjarne Bekker, hjemmeside, events og medlemspleje
Niels Rasmussen
Leif Grønbæk Kristensen
Bo Gregersen
Peter Prip Bonnesen, revisor


Resultatopgørelse for regnskabsåret 2016

Resultatopgørelse

MADS SLETBJERG, der påtog sig kassererhvervet i foreningens startfase, er som turistchef i Faaborg en travl person med mange gøremål.  Regnskabet for 2016 var dog til at overskue med kun en halv snes poster, som det fremgår af den grafiske fremstilling. Men da der er mange flere aktiviteter nu, hvor alle brikker om køb og fremtidige budgetter, bogføring og regnskab skal lægges, byttes der under generalforsamlingens punkter kasketter. Mads Sletbjerg bliver sekretær og den hidtidige revisor, Erik Kjær Sørensen, overtager tal og kolonner medens uddannet bankmand/revisor Peder Bonnesen overtager revisorjobbet. De  to talfolk er også med i sponsorgruppen.
Køb af Havgassen *) med 50.000 er det depositum, der blev betalt i regnskabsåret.

mobilepay-betaling

INDEN MADS SLETBJERG måtte forlade generalforsamlingen for at ile til generalforsamling i turistforeningen, blev der tid til at orientere om udviklingen i det første kvartal af regnskabsåret 2017:
– Det går rigtig godt, fastslog Mads Sletbjerg.  Vi har i dag 73.000 i anpartskapital og med de nuværende 46 foreningsmedlemmer runder vi 150 personlige medlemmer. Samtidig er der ved at komme gang i den maritime erhvervsklub med pæne sponsorater.
Sparekassen Fyn har, som nævnt i nyhedsbreve, ydet et rentefrit lån i et helt år på 180.000 kr. og yder et sponsorat på 10.000 kr.

Med vinden ind for agten – og alle klude sat…

Jan-generalforsamling

Generalforsamlingen i Træskibsforeningen Faaborg blev en hyggelig sejlads i magsvejr. Men der har været hård sø og modstrøm undervejs. Det fastslog formand Jan Valbak i en velbesøgt og inspirerende generalforsamling.

Jan Valbak, der påtog sig valget som dirigent, da næstformand Kurt Kniep netop var opereret, vendte kasketterne med stil og humor. Formanden og dirigenten erklærede samstemmende generalforsamlingen lovlig efter foreningens vedtægter og bød velkommen til et halvt hundrede anpartshavere og medlemmer af støtteforeningen.
- Det har været et særdeles begivenhedsrigt og spændende år for Træskibsforeningen Faaborg, og dermed også Projekt Havgassen. fastslog Jan Valbak.
Foråret blev jo indledt med at præsentere offentligheden for stålskonnerten »Freia«, og en velbesøgt forsamling stiftede »Foreningen Freia« med det formål at rejse penge til at købe og drive skibet.

De forliste skibsdrømme

I sensommeren, kun 14 dage før projektet skulle fremlægges på kommunalbestyrelsens budgetseminar, sprang ejeren pludselig fra med begrundelsen at han havde fortrudt!!!
Bestyrelsen kunne ha’ valgt at give op. Men der var en indædt stemning for, at ideen med et forenings-sejlskib i Faaborg var for god til at skrotte, blot fordi man lidt blåøjet havde troet på en kaptajn, der valgte at brænde os af.
Efter flere tilbud om køb af gamle sejlskibe – startende fra 1,1 million og opefter – fik vi et vink fra en god ven af mig, og dermed var kontakten til Lauge Damstrup og »Havgassen« etableret.
Der var tale om en gammel »Faaborg-dame«, bygget på Rasmus Møllers Værft i 1898. Galeasen var en af tre søstre (en sejler stadig i Holland) og galeasen havde besejlet en stor del af Nord-Europa. Lauge havde de seneste 10 år boet fast på skibet, men på grund af sygdom var han gået i land og ønskede brændende, at »Havgassen« kunne få en kærlig forening at leve videre sammen med.

Kulturarven vender hjem

Belært af erfaringen med »Freia« sendte bestyrelsen et par mand med råstyrke og økonomisk livserfaring til Esbjerg Bank, med hvem der skulle diskuteres pris og betingelser. Kurt Knieb og Erik Kjær Sørensen vendte hjem med en skarp pris på 230.000 kr. – købt som beset. Set i lyset af, at banken havde vurderet skibet til 1,8 millioner, må det siges at være helt ok.
På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret besluttede bestyrelsen at satse på en fremtid med en smuk Faaborgensisk kulturarv. Træskibsforeningen Faaborg satte købsprocessen i værk.

kurt-kniep
Lauge, Dorthe Kurt (billedet)  Erik og Niels sejlede damen fra Svendborg til Faaborg, og blev undervejs bordet af vandpolitiet, som skulle se papirer og inspicere skib og bersætning, men det gik alt sammen godt. Efter mørkets frembrud dukkede »Havgassen« op i Faaborg Havn, og blev modtaget med flag af Eriks kone, undertegnede og ikke mindst af Grete, som dermed kunne byde bedsteforældrenes skib velkommen hjem til Faaborg.
Resten af året er gået med at tilse »Havgassen« dagligt. Lænse den indimellem og holde den fra kajen under højvandet. Der er også gået lang tid med det papirarbejde, som vi blev præsenteret for fra bank, Skibsbevaringsfonden og ikke mindst Skibsregistret (der var under udflytning til provinsen). Stabler af papir og forsinkelser…

Men vi fik papir på »Havgassen«

Vi havde lagt de 50.000 kr. i udbetaling med det samme (penge fra medlemsskaber og støttebeviser), så vi havde fat i den lange ende. Kort efter nytår faldt alt på plads, restkøbesummen er betalt med et rente- og afdragsfrit lån i Sparekassen Fyn – og vi står nu på papiret i Skibsregistret som ejere af galeasen »Havgassen«, bygget i Faaborg i det herrens år 1898.
Jeg vil gerne udtrykke tak til alle medlemmerne for stor tålmodighed og velvilje, samt til en hårdtarbejdende bestyrelse. Det har været det hele værd, sagde Jan Valbak – og forsamlingen kvitterede med lange klapsalver…

Generalforsamling

Deltagerne5

KORT NYT: Træskibsforeningen Faaborg afviklede onsdag eftermiddag den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen sidste forår. Det blev en hyggelig og livlig komsammen med masser af optimisme, gode idéer og visioner. Her er en del af de mange skibsredere/skibsreddere foreviget efter den vellykkede generalforsamling. Bag det oprindelige navnebrædt fra søsætningen i 1898 ses Grethe Hansen og Jan Valbak. I sin formandsberetning kunne Jan Valbak afsløre en række konkrete tiltag – og hemmeligheder. Lad os ile med at røbe den største: I næste måned når »Havgassen« dokkes i Faaborg, skifter den 119 år gamle dame navn fra »Havgassen« til det oprindelige »Haabet«. Grethe »Bjørnø« Hansen svinger champagneflasken mod stævnen – som hendes bedstefar gjorde, da hans skib løb af beddingen hos navnkundige Rasmus Møllers Værft, iøvrigt kun få hundrede meter fra den første søsætning. (Foto: Bjarne Bekker).

bedstefar-bjoernoe
Billedet af Grethe Hansens bedstefar her er fra Bøjden.

Men hvad gør vi dog, når »Havgassen« bli’r til »Haabet«?

TAKKET VÆRE Ellen fra Refsvindinge Bryggeri blev en kold dag på galeasen »Havgassen« til en varm oplevelse for de halvt hundrede faaborgensere, der havde fundet vej til præsentation af byens nye stolthed. Da det i Revsvenedig forlød på vandrørene (undskyld udtrykket), at pilsnerens navnesøster i de kommende mange år skal sejle turister rundt til oplevelser i Det sydfynske Ølhav, trak Mor Ellen i spenderebuksere.
Som det fremgår af reportagen herunder, er  der ingen tvivl om, at »Havgassen« i fremtiden vil ha’ navnesøsteren med under dæk. Aldrig – nåeh ja – eller sjældent, har skudens udsatte medarbejder set tre kasser liflig havskum forsvinde så hurtigt.
Nu er det store spørgsmål,  hvorvidt det vil være forsvarligt at give »Havgassen« sit fødenavn »Haabet« tilbage. Personligt mener jeg, at »Havgassen« lissom ligger ret godt i munden 😉

Gæster-rigning

Jan-gl-dansk

Peter-Trred-Kroner

Jan-peger

Havgasse-averakø

Havgasseskaal-to

Grethe-Bjørnø

Niels-flaske

Mon-nogen-ser-det

Lise-Marie

Torben

Eriks-kone

Dame-Kurt

Elna-ølkasse

Havgasse-kasse

Erik-dækket

Havgassen-fakta