Hørt og set i generalforsamlingens kølvand

skipperbog-omslag1100
Faaborg Skipper-Fattig Casse er byens rigeste, maritime forening. Om ikke den rigeste af alle. Hvis ikke jeg var et forholdsvis anstændigt menneske, ville jeg opfordre bestyrelsen for den næsten et kvart årtusind gamle forening til at kaste En Skiærf fra Fortiden i Fremtidens Bloch 😉

Faaborgs fremtid som maritimt omdrejningspunkt i Det sydfynske Øhavs turisterhverv tegner sig i den nære horisont. Med en investering på én million skaber den nye træskibshavn et par stenkaste fra Rasmus Møllers Værft helt unikke rammer. Her bliver plads til flere end de nuværende »Malik« og »Marna« samt lystfiskern og småjoller. Mulighederne debatteredes livligt efter formandsberetningen.

Debatten om gensidig støtte mellem erhvervslivet og de mange muligheder, »Havgassen« skaber i Faaborg, var et gennemgående tema. De mange medlemmer i foreningen skal ikke udføre professionelt arbejde. Det skal overlades til byens virksomheder mens det hyggebetonede arbejde gerne må blive omfattende.,

Mads Sletbjerg kunne fra sit høje sæde på turistbureauet i det gamle rådhus skue ud over verden og notere, hvor medlemmerne kommer fra. Det er qua hjemmesiden, der henter anpartshavere og medlemmer i hele verden.

Den nye bestyrelse får iøvrigt mere vind i sejlene og vand under kølen end i 2016. Det skyldes Leif Grønbæk Kristensen, der flyttede til Strandgaardsparken i Faaborg for fem år siden. Leif og hans bedre halvdel har boet på Thurø i 35 år. Der er meget kølvand fra gamle træskibe i hans tilværelse – og så er der ægteparrets passion, der stadig plejes med omhu: Forretningen med rom og vin, inclusive velkendte smagninger 😉

Bo Gregersen er formentlig den mest maritime i den nye ledelse. Han er skipper på containerskibet »Emma Mærsk«, der er i fart mellem Asien og Europa. Og så er Bo iøvrigt vant til at vinde. Det sker traditionen tro på Svendborgskonnerten »Aron« under sejladsen »Fyn Rundt for Gamle Træskibe«. I sit eget livs kølvand har Bo Gregersen Kogtved Søfartsskole, »Lilla Dan«, rederierne J. Lauritzen og Mærsk. Og inden så længe »Haabet«.

Træskibsforeningen Faaborgs ledelse

Havgassen- bestyrelse

VALG AF BESTYRELSE og eventuelt blev en sammenkogt ret af gode idéer, konkrete forslag og ommøblering i ledelsen. Fra venstre Jan Valbak, Peter Prip Bonnesen, Bjarne Bekker,  Bo Gregersen, Leif Grønbæk Kristensen og Erik Kjær Sørensen.  Fraværende ved fotograferingen var Kurt Kniep, Niels Rasmussen og Mads Rye Sletbjerg.


Jan Valbak, formand – mail
Kurt Kniep, næstformand
Erik Kjær Sørensen, kasserer
Mads Rye Sletbjerg, sekretær
Bjarne Bekker, hjemmeside, events og medlemspleje
Niels Rasmussen
Leif Grønbæk Kristensen
Bo Gregersen
Peter Prip Bonnesen, revisor


Resultatopgørelse for regnskabsåret 2016

Resultatopgørelse

MADS SLETBJERG, der påtog sig kassererhvervet i foreningens startfase, er som turistchef i Faaborg en travl person med mange gøremål.  Regnskabet for 2016 var dog til at overskue med kun en halv snes poster, som det fremgår af den grafiske fremstilling. Men da der er mange flere aktiviteter nu, hvor alle brikker om køb og fremtidige budgetter, bogføring og regnskab skal lægges, byttes der under generalforsamlingens punkter kasketter. Mads Sletbjerg bliver sekretær og den hidtidige revisor, Erik Kjær Sørensen, overtager tal og kolonner medens uddannet bankmand/revisor Peder Bonnesen overtager revisorjobbet. De  to talfolk er også med i sponsorgruppen.
Køb af Havgassen *) med 50.000 er det depositum, der blev betalt i regnskabsåret.

mobilepay-betaling

INDEN MADS SLETBJERG måtte forlade generalforsamlingen for at ile til generalforsamling i turistforeningen, blev der tid til at orientere om udviklingen i det første kvartal af regnskabsåret 2017:
– Det går rigtig godt, fastslog Mads Sletbjerg.  Vi har i dag 73.000 i anpartskapital og med de nuværende 46 foreningsmedlemmer runder vi 150 personlige medlemmer. Samtidig er der ved at komme gang i den maritime erhvervsklub med pæne sponsorater.
Sparekassen Fyn har, som nævnt i nyhedsbreve, ydet et rentefrit lån i et helt år på 180.000 kr. og yder et sponsorat på 10.000 kr.

Med vinden ind for agten – og alle klude sat…

Jan-generalforsamling

Generalforsamlingen i Træskibsforeningen Faaborg blev en hyggelig sejlads i magsvejr. Men der har været hård sø og modstrøm undervejs. Det fastslog formand Jan Valbak i en velbesøgt og inspirerende generalforsamling.

Jan Valbak, der påtog sig valget som dirigent, da næstformand Kurt Kniep netop var opereret, vendte kasketterne med stil og humor. Formanden og dirigenten erklærede samstemmende generalforsamlingen lovlig efter foreningens vedtægter og bød velkommen til et halvt hundrede anpartshavere og medlemmer af støtteforeningen.
- Det har været et særdeles begivenhedsrigt og spændende år for Træskibsforeningen Faaborg, og dermed også Projekt Havgassen. fastslog Jan Valbak.
Foråret blev jo indledt med at præsentere offentligheden for stålskonnerten »Freia«, og en velbesøgt forsamling stiftede »Foreningen Freia« med det formål at rejse penge til at købe og drive skibet.

De forliste skibsdrømme

I sensommeren, kun 14 dage før projektet skulle fremlægges på kommunalbestyrelsens budgetseminar, sprang ejeren pludselig fra med begrundelsen at han havde fortrudt!!!
Bestyrelsen kunne ha’ valgt at give op. Men der var en indædt stemning for, at ideen med et forenings-sejlskib i Faaborg var for god til at skrotte, blot fordi man lidt blåøjet havde troet på en kaptajn, der valgte at brænde os af.
Efter flere tilbud om køb af gamle sejlskibe – startende fra 1,1 million og opefter – fik vi et vink fra en god ven af mig, og dermed var kontakten til Lauge Damstrup og »Havgassen« etableret.
Der var tale om en gammel »Faaborg-dame«, bygget på Rasmus Møllers Værft i 1898. Galeasen var en af tre søstre (en sejler stadig i Holland) og galeasen havde besejlet en stor del af Nord-Europa. Lauge havde de seneste 10 år boet fast på skibet, men på grund af sygdom var han gået i land og ønskede brændende, at »Havgassen« kunne få en kærlig forening at leve videre sammen med.

Kulturarven vender hjem

Belært af erfaringen med »Freia« sendte bestyrelsen et par mand med råstyrke og økonomisk livserfaring til Esbjerg Bank, med hvem der skulle diskuteres pris og betingelser. Kurt Knieb og Erik Kjær Sørensen vendte hjem med en skarp pris på 230.000 kr. – købt som beset. Set i lyset af, at banken havde vurderet skibet til 1,8 millioner, må det siges at være helt ok.
På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret besluttede bestyrelsen at satse på en fremtid med en smuk Faaborgensisk kulturarv. Træskibsforeningen Faaborg satte købsprocessen i værk.

kurt-kniep
Lauge, Dorthe Kurt (billedet)  Erik og Niels sejlede damen fra Svendborg til Faaborg, og blev undervejs bordet af vandpolitiet, som skulle se papirer og inspicere skib og bersætning, men det gik alt sammen godt. Efter mørkets frembrud dukkede »Havgassen« op i Faaborg Havn, og blev modtaget med flag af Eriks kone, undertegnede og ikke mindst af Grete, som dermed kunne byde bedsteforældrenes skib velkommen hjem til Faaborg.
Resten af året er gået med at tilse »Havgassen« dagligt. Lænse den indimellem og holde den fra kajen under højvandet. Der er også gået lang tid med det papirarbejde, som vi blev præsenteret for fra bank, Skibsbevaringsfonden og ikke mindst Skibsregistret (der var under udflytning til provinsen). Stabler af papir og forsinkelser…

Men vi fik papir på »Havgassen«

Vi havde lagt de 50.000 kr. i udbetaling med det samme (penge fra medlemsskaber og støttebeviser), så vi havde fat i den lange ende. Kort efter nytår faldt alt på plads, restkøbesummen er betalt med et rente- og afdragsfrit lån i Sparekassen Fyn – og vi står nu på papiret i Skibsregistret som ejere af galeasen »Havgassen«, bygget i Faaborg i det herrens år 1898.
Jeg vil gerne udtrykke tak til alle medlemmerne for stor tålmodighed og velvilje, samt til en hårdtarbejdende bestyrelse. Det har været det hele værd, sagde Jan Valbak – og forsamlingen kvitterede med lange klapsalver…

Generalforsamling

Deltagerne5

KORT NYT: Træskibsforeningen Faaborg afviklede onsdag eftermiddag den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen sidste forår. Det blev en hyggelig og livlig komsammen med masser af optimisme, gode idéer og visioner. Her er en del af de mange skibsredere/skibsreddere foreviget efter den vellykkede generalforsamling. Bag det oprindelige navnebrædt fra søsætningen i 1898 ses Grethe Hansen og Jan Valbak. I sin formandsberetning kunne Jan Valbak afsløre en række konkrete tiltag – og hemmeligheder. Lad os ile med at røbe den største: I næste måned når »Havgassen« dokkes i Faaborg, skifter den 119 år gamle dame navn fra »Havgassen« til det oprindelige »Haabet«. Grethe »Bjørnø« Hansen svinger champagneflasken mod stævnen – som hendes bedstefar gjorde, da hans skib løb af beddingen hos navnkundige Rasmus Møllers Værft, iøvrigt kun få hundrede meter fra den første søsætning. (Foto: Bjarne Bekker).

bedstefar-bjoernoe
Billedet af Grethe Hansens bedstefar her er fra Bøjden.

Men hvad gør vi dog, når »Havgassen« bli’r til »Haabet«?

TAKKET VÆRE Ellen fra Refsvindinge Bryggeri blev en kold dag på galeasen »Havgassen« til en varm oplevelse for de halvt hundrede faaborgensere, der havde fundet vej til præsentation af byens nye stolthed. Da det i Revsvenedig forlød på vandrørene (undskyld udtrykket), at pilsnerens navnesøster i de kommende mange år skal sejle turister rundt til oplevelser i Det sydfynske Ølhav, trak Mor Ellen i spenderebuksere.
Som det fremgår af reportagen herunder, er  der ingen tvivl om, at »Havgassen« i fremtiden vil ha’ navnesøsteren med under dæk. Aldrig – nåeh ja – eller sjældent, har skudens udsatte medarbejder set tre kasser liflig havskum forsvinde så hurtigt.
Nu er det store spørgsmål,  hvorvidt det vil være forsvarligt at give »Havgassen« sit fødenavn »Haabet« tilbage. Personligt mener jeg, at »Havgassen« lissom ligger ret godt i munden 😉

Gæster-rigning

Jan-gl-dansk

Peter-Trred-Kroner

Jan-peger

Havgasse-averakø

Havgasseskaal-to

Grethe-Bjørnø

Niels-flaske

Mon-nogen-ser-det

Lise-Marie

Torben

Eriks-kone

Dame-Kurt

Elna-ølkasse

Havgasse-kasse

Erik-dækket

Havgassen-fakta

 

Nyhedsbrev 2

Kære Havgassefolk

Godt Nytår!  Et begivenhedsrigt år er rindet ud, og vi har taget hul på et spændende 2017 med en stolt skude liggende ved kajen i Faaborg (ud for Heimdal).

Foreningens galease er kommet hjem – byens skib om man vil, fordi alle jo er velkommen til at være med i eventyret. ” Haabet er Havgassen”!

Siden sidst: 
Måske kan det ind imellem opleves som om der “ikke sker noget” med projektet, men dette er ingenlunde tilfældet – bestyrelsen har haft travlt.

Tilladelser, logistik, papirarbejde med banker, Skibsbevaringsfond og ikke mindst Skibsregistret, som er midt i en flyttetid fra ho’sta’en til provinsen.

NU ER REGISTRERINGEN KOMMET FRA SKIBSREGISTRET/SØFARTSSTYRELSEN OG VI ER ENDELIG FORMELT EJERE AF HAVGASSEN/HAABET ALLE SAMMEN!

Hermed kan vi bede Sparekassen Fyn om at sende de sidste penge til banken i Esbjerg, og vi kan komme videre med bla. fonde og sponsorer.

Indtil nu har vi fået 10.000,- kr fra Sparekassen Fyn og 85.000,- kr fra Skibsbevaringsfonden til opstartsprocessen – bedding, bundklargøring m.m.. Herligt!

God behandling af Faaborg Havn og Ole Skov i forb. med rep. af motoren er også værd at bemærke sig.

Et møde med Faaborg Kommune giver også tro på en samarbejdsaftale i 2017, hvilket er essentielt for vores projekt.

Vi vil gerne invitere til åbent skib på Havgassen SØNDAG D. 22. JANUAR. KIK NED PÅ HAVNEN mellem 13-15.00 OG SE SKIBET FRA FOR TIL AGTER OG FÅ EN SNAK MED BESTYRELSEN OG HINANDEN!

Planen er at få Havgassen på bedding, eller endnu bedre i dok ved Faaborg Værft, i marts ell. April hvor spir skal strammes og bunden  kalfatres og males.

Sponsorarbejdet går i gang om en uges tid, og vi har medsendt et par filer så I kan se, hvordan mulighederne i den forbindelse ser ud. Har nogen af Jer en potentiel sponsor i kikkerten, så giv endelig lyd – uden sponsorer vil økonomien se svær ud i fremtiden.

Højvande/stormflod: Vores smukke skib klarede højvandet med bravour og juletræ i ovnrøret!

Mange hilsner fra os alle i bestyrelsen

Jan Valbak

Medlem status:
Vi er nu omkring 140 medlemmer, hvor af knap 100 har tegnet et støttebevis i form af en anpart.
Det er godt gået venner!!
www.træskibsforeningenfaaborg.dk

Breaking old news

»Havgassen« i havsnød

Det over 100 år gamle sejlskib “Havgassen” fra Svendborg var i går aftes i havsnød efter at en kæmpe flodbølge ramte skibet ud for Ibiza. Flodbølgen var en eftervirkning af jordskælvet i Algeriet, og den ramte “Havgassen” så voldsomt at ankerkæden sprang.

28. maj. 2003 kl. 20.08
Det over 100 år gamle sejlskib “Havgassen” fra Svendborg var igår aftes i havsnød efter at en kæmpe flodbølge ramte skibet ud for Ibiza. Flodbølgen var en eftervirkning af jordskælvet i Algeriet, og den ramte “Havgassen” så voldsomt, at ankerkæden sprang.

Besætningen fik reddet skibet i sidste øjeblik før det blev knust mod klipperne, oplyser TV2/FYN.
”Havgassen” er på vej til Trankebar i Indien med et hold unge, der deltager i et socialt projekt ombord. Både besætning og unge slap helskindet fra den voldsomme oplevelse.

Nyhedsbreve fra »Havgassen« af Jan Valbak

havgassen-agter-dannebrog

Nyhedsbrev nummer 2 • Januar 2017

Kære Havgassefolk

Godt Nytår!  Et begivenhedsrigt år er rindet ud, og vi har taget hul på et spændende 2017 med en stolt skude liggende ved kajen i Faaborg (ud for Heimdal).

Foreningens galease er kommet hjem – byens skib om man vil, fordi alle jo er velkommen til at være med i eventyret. ” Haabet er Havgassen”!

Siden sidst: 
Måske kan det ind imellem opleves som om der “ikke sker noget” med projektet, men dette er ingenlunde tilfældet – bestyrelsen har haft travlt.

Tilladelser, logistik, papirarbejde med banker, Skibsbevaringsfond og ikke mindst Skibsregistret, som er midt i en flyttetid fra ho’sta’en til provinsen.

NU ER REGISTRERINGEN KOMMET FRA SKIBSREGISTRET/SØFARTSSTYRELSEN OG VI ER ENDELIG FORMELT EJERE AF HAVGASSEN/HAABET ALLE SAMMEN!

Hermed kan vi bede Sparekassen Fyn om at sende de sidste penge til banken i Esbjerg, og vi kan komme videre med bla. fonde og sponsorer.

Indtil nu har vi fået 10.000,- kr fra Sparekassen Fyn og 85.000,- kr fra Skibsbevaringsfonden til opstartsprocessen – bedding, bundklargøring m.m.. Herligt!

God behandling af Faaborg Havn og Ole Skov i forb. med rep. af motoren er også værd at bemærke sig.

Et møde med Faaborg Kommune giver også tro på en samarbejdsaftale i 2017, hvilket er essentielt for vores projekt.

Vi vil gerne invitere til åbent skib på Havgassen SØNDAG D. 22. JANUAR. KIK NED PÅ HAVNEN mellem 13-15.00 OG SE SKIBET FRA FOR TIL AGTER OG FÅ EN SNAK MED BESTYRELSEN OG HINANDEN!

Planen er at få Havgassen på bedding, eller endnu bedre i dok ved Faaborg Værft, i marts ell. April hvor spir skal strammes og bunden  kalfatres og males.

Sponsorarbejdet går i gang om en uges tid, og vi har medsendt et par filer så I kan se, hvordan mulighederne i den forbindelse ser ud. Har nogen af Jer en potentiel sponsor i kikkerten, så giv endelig lyd – uden sponsorer vil økonomien se svær ud i fremtiden.

Højvande/stormflod: Vores smukke skib klarede højvandet med bravour og juletræ i ovnrøret!

Mange hilsner fra os alle i bestyrelsen
 Jan Valbak

Medlem status: Vi er nu omkring 140 medlemmer, hvor af knap 100 har tegnet et støttebevis i form af en anpart. Det er godt gået venner!!


Nyhedsbrev nummer 1 • November 2016

Kære alle medlemmer!

Der er gået en rum tid siden vores ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen blev givet mandat til at forhandle en købsaftale hjem vedr. galeasen Havgassen. Det er ikke den bedste undskyldning for at nyhedsbrevet først dukker op af salten vand nu, men ting har trukket ud og nye er dukket op men her er vi så med det første nyhedsbrev i Træskibsforeningen Faaborgs historie.

Udbetalingen på de 50.000 kr. er jo sendt til Vestjysk Bank i Esbjerg, og det resterende beløb på 180.000 kr. skal falde senest 31/12 2016. Her har vist sig en god medspiller på banen, idet SPAREKASSEN FYN har meddelt bestyrelsen, at de meget gerne hjælper foreningen med et lån rente og afdragsfrit. Ud over dette herlige tilbud, vil de også som en af vore første erhvervssponsorer støtte foreningen med et engangsbeløb på 10.000 kr. Respekt og tusind tak for det!!!

Vi har allerede igen haft pungen oppe, idet en tiltrængt reparation af motoren måtte udføres med det samme efter Havgassens ankomst til Faaborg. Skibet smed noget dieselolie ud sammen med lænsevandet, og vi kan jo ikke have forurening af havnen som første indtryk. Naturligvis blev alt arbejdet udført beredvilligt lokalt, nemlig hos Ole Skov’s bådværft – og regningen er betalt.

Skipper Lauge har desværre døjet en del med sygdom, og vi har derfor ikke kunnet sejle de ture vi håbede med medlemmerne i efteråret. Året er dog ikke omme endnu, så har du påklædningen til en frisk tur på bølgen blå, så send lige en mail. Michael kan også sejle Havgassen nu, og er vejr og vind til det er der mulighed for et lille togt i nærområdet.
Vi har rigget det meste løsøre af Havgassen som ikke er essentielt for de sidste ture inden skibet skal have sin vinter-overfrakke på. Alt er kørt ud på lageret på Svendborgvej, men vi håber at få noget plads på havnen det kommende år.

Bestyrelsen arbejder på at få arbejdsgrupperne organiseret i løbet af den nærmeste fremtid. Der er sendt fondsansøgning til SkibsBevaringsFonden og ”SydfynskeFonden”, og vi krydser fingre for at det giver pote. Kurt og fondsudvalget søger et ”hav” af fonde i den kommende tid også, hvor vi håber at rejse den lille million som Lauges renoveringsplan lægger op til at skulle bruge.

Havgassen har siden stiftende generalforsamling ligget i Faaborg inderhavn (broen ud for fiskeauktionen). Hun er fortøjet for enden af broen, og alle medlemmer er naturligvis velkomne til at gå ombord og ”inspicere” den stolte dame. Vi har siden haft et par sejlture til Bjørnø og Lyø for at ”indsejle” en ny skipper (Michael Jørgensen, Haastrup), der sammen med Lauge Damstrup kan sejle Havgassen. Flere vil komme til hen ad vejen er der heldigvis meget der tyder på.

Mange hilsner fra os alle i bestyrelsen

Jan Valbak

lyoe-togt

Praktisk arbejde

Har du tid og lyst til at blive en del af fællesskabet omkring foreningen, er der flere muligheder. Vi har brug for folk til at løse opgaver indenfor nedenstående områder:

Tømrer og snedkerområdet
Sejl og tovværk
Elarbejde
Smede og VVS
Slibe-og malerarbejde
Forplejning og kundepleje
Historie og formidling
Altmuligmænd og kvinder


Her du ideer og forslag til relevante fonde bedes du tage kontakt til ansvarlig på området: Kurt Kniep

Her du ideer og forslag til sponsorater – eller ønsker du selv at blive sponsor – kan du tage kontakt til ansvarlig på området: CEO Erik H. Sørensen, sponsoransvarlig.  2047 2314 og 6261 6340.

Hjælpende hænder

Vi glæder os til at se dig ombord på Havgassen
  • Skriv her hvad du kan tænke dig at arbejde med.