Resultatopgørelse for regnskabsåret 2016

Resultatopgørelse

MADS SLETBJERG, der påtog sig kassererhvervet i foreningens startfase, er som turistchef i Faaborg en travl person med mange gøremål.  Regnskabet for 2016 var dog til at overskue med kun en halv snes poster, som det fremgår af den grafiske fremstilling. Men da der er mange flere aktiviteter nu, hvor alle brikker om køb og fremtidige budgetter, bogføring og regnskab skal lægges, byttes der under generalforsamlingens punkter kasketter. Mads Sletbjerg bliver sekretær og den hidtidige revisor, Erik Kjær Sørensen, overtager tal og kolonner medens uddannet bankmand/revisor Peder Bonnesen overtager revisorjobbet. De  to talfolk er også med i sponsorgruppen.
Køb af Havgassen *) med 50.000 er det depositum, der blev betalt i regnskabsåret.

mobilepay-betaling

INDEN MADS SLETBJERG måtte forlade generalforsamlingen for at ile til generalforsamling i turistforeningen, blev der tid til at orientere om udviklingen i det første kvartal af regnskabsåret 2017:
– Det går rigtig godt, fastslog Mads Sletbjerg.  Vi har i dag 73.000 i anpartskapital og med de nuværende 46 foreningsmedlemmer runder vi 150 personlige medlemmer. Samtidig er der ved at komme gang i den maritime erhvervsklub med pæne sponsorater.
Sparekassen Fyn har, som nævnt i nyhedsbreve, ydet et rentefrit lån i et helt år på 180.000 kr. og yder et sponsorat på 10.000 kr.

Tags: No tags