Så er »Haabet« officielt hjemme under Klokketaarnet

»HAABET« er fra dags dato atter blevet faaborgenser. Næstformand Kurt Kniep, der varetager en stor del af arbejdet med fondsansøgninger og andre pligter overfor det offentlige, har netop modtaget dette certifikat. Mon ikke der kommer til at hænge en indrammet kopi under dæk…

Certifikat

Tags: No tags