Kære alle foreningsmedlemmer!

Det har været en turbulent tid vi har været igennem siden foreningsstart i foråret, men især siden Freia kulsejlede. Flere skibe er blevet undersøgt men det var Havgassen der løb med bestyrelsens hjerter, og nu altså også generalforsamlingens!! Bygget i Faaborg på Rasmus Møllers Værft det herrens år 1898, relativt få år efter H.C.Andersen havde haft sin kærlighedsaffære med Riborg Voigt i netop FAABORG! Sagde du kulturarv????!!!!!!

Dorte og Lauge Damstrup på deres hjem i 11 år. Nu i Faaborg Havn med agterstavnen tæt ved fødestedet – Rasmus Møllers Værft! Et vemodigt farvel, men en spændende, fælles fortid ligger forude. Foto: Torsten Cilleborg.

En propfyldt retsal på torvet i Faaborg dannede kulissen og rammen om den ekstraordinære generalforsamling, hvor man skulle tage stilling til nyt foreningsnavn, reviderede vedtægter og ikke mindst køb/ikke køb af galeasen Havgassen. Det endte med at en enig forsamling nikkede ok til det nye foreningsnavn »Træskibsforeningen Faaborg«, tilrettede vedtægter og ikke mindst en fuldmagt til bestyrelsen om at købe Havgassen af Lauge Damstrup for kr. 230.000,- hvilket er langt under dagspris.

Vi enedes også om at Lauge Damstrup indtræder i bestyrelsen i stedet for »Freia«s skipper, Bo Mathiesen. Endelig blev forsamlingen orienteret om en foreningsorganisation og de nye skibsanparter, som kan byttes lige over med de gamle. Det kan ske ved henvendelse til Mads Sketbjerg på turistkontoret i Faaborg.

Faaborgs energiske og kreative turistchef Mads Sletbjerg er klar til at ombytte anpartsbeviser fra den agterudsejlede skonnert »Freia«.

Bjarne Bekker er allerede i gang med at lave en bog om Rasmus Møllers skibsværft og Havgassen alias Haabets spændende 118 år. Han vil donere hele overskuddet til foreningen. Indtil denne bog ligger klar før jul, kan vi tilbyde en gavepakke: Køb en anpart og få Bjarne Bekkers bog »FaaborgHistorier« med i købet.
– Det er en flot fødselsdagsgave til ham/hende der ellers har alt!!! (Igen henvend jer på turistkontoret eller til Jan Valbak 23 23 71 33)

Lauge Damstrup fortalte om Havgassen og den kommende restaurering, så alle er indforstået med at der vil gå et lille års tid fra nu, alt afhængig af resultatet af kommende fondsansøgninger, hvor den første skippes afsted til Skibsbevaringsfonden inden 1/10.

Formanden med et af trofæerne fra »Havgassen«. Foto: Torsten Zilleborg

Formanden med et af trofæerne fra »Havgassen«. Foto: Torsten Zilleborg

Vi indbetaler 50.000,- kr til Vestjyske Bank i morgen, og de efterfølgende 180.000,- kr afvikler vi i løbet af resten af året, så Havgassen er færdigbetalt senest 1/1 2017 – og så skal vi have en fest!!!!

Vidste du at Havgassen har medvirket i flere filmoptagelser, bla i 2011, hvor den havde en hovedrolle i ”Far til fire til søs”. Her var Havgassen kortvarigt omdøbt til ”Valborg”. Tusinder af børn og voksne har dermed set vores skib in action!! Dette skal da bruges i vores presse!!

Vi vil gerne vise historien respekt, og derfor bliver Havgassen renoveret med fondsmidler fra køl til mastetop. Dels med medlemmernes store hjælp, men også lokalt på Oles værft på Munkholm og ved lokale håndværkeres hjælp. Når vi er nået til enden på renoveringen skal skibet ”søsættes” og omdøbes til sit gamle navn ”Haabet”. Dorthe og Lauge havde det originale navneskilt med til generalforsamlingen. Det har hængt i kabyssen og ventet på at komme på hækken igen!!!

Tillykke til alle – dette bliver en social rejse i historiens spændende regi, og der er plads til alle evner i denne proces. Det næste nyhedsbrev lader ikke vente længe på sig. Meget snart er opdateringen af den nye hjemmeside også på plads v.h.a. Bjarne Bekker.

Kik ned i inderhavnen i Faaborg fordi her ligger Havgassen nu og viser sine smukke former. Gå bare ombord, og forestil Jer hvordan det hele bliver når alt er renoveret efter alle kunstens regler. Vi vil få skabt noget Faaborg kan være stolt af.

God fornøjelse til os alle og kærlig hilsen fra bestyrelsen

Grethe Hansen ventede i havnen på Bjørnø med en buket til »Havgassen«. Det var hendes bedstefar, der lod galeasen bygge under navnet »Haabet«. Det var på Rasmus Møllers legendariske værft i 1988.

Grethe Hansen ventede i havnen på Bjørnø med en buket til »Havgassen«. Det var hendes bedstefar, der lod galeasen bygge under navnet »Haabet«. Det var på Rasmus Møllers legendariske værft i 1898. Foto: Jørgen Flemming.