Set over bovsprydet

Så er »Haabet« af Faaborg tilbage i sin gamle havn under Klokketaarnets vinger. Gode venner har brugt snesevis af timer i beddingen på Faaborg Værft. Eksperter fra Skibsbevaringsfonden har tilbragt tre timer på »Havgassen«. Der blev studeret, vejet og vurderet. Duften af beg, tjære, tovværk og saltvand fik selskabet til at nikke anerkendende. Så der er masser af optimisme ombord.

Et foreningsejet skib skal ikke godkendes af Søfartsstyrelsen, men bestyrelsen sigter på at få den kommende galease »Haabet« godkendt som erhvervsskib, så der forhåbentlig kan sejles togter for medlemmer og anpartshavere allerede i kommende sommer.

Der er planer om at ombygge under dæk til én stor kahyt, der kan rumme selskaber på 22 personer. Og så pusles der med planer om aftensejler på Faaborg Fjord. Måske ud til Dyreborg som det skete i sidste århundrede med den tids dampskibe.

dyreborg-fortid-768x479


Da »Havgassen« i efteråret blev adskillige timer forsinket fra Svendborg på den planlagte næsten-jomfrusejladsen via Bjørnø til Faaborg, måtte Grethe »Bjørnø« Hansen tage aftenfærgen tilbage til Faaborg i stedet for på bedstefars ålekvase fra 1898 – sammen med fotograf Jørgen Flemming.

Da »Havgassen« blev adskillige timer forsinket fra Svendborg på næsten-jomfrusejladsen til Faaborg, måtte Grethe tage aftenfærgen tilbage til sit hjem i livets tredie halvleg.