Medlemstilbud: Septembertogter med »Haabet«

Netop nu er der fem skippere at præsentere, så vi kan runde sæsonen af med
tre søndagsture for medlemmer fra kl. 13 til ca. 17. Søndag den 10. blev det første togt gennemført med Bo fra bestyrelsen som skipper. Ombord var Frode, Jørn, Arne, Luffe og Tommy. Næste togter ud i øhavet er

søndag den 17. september og
søndag den 24. september

Tilmelding er nødvendig på hookhouse@stofanet.dk  til Jan Valbak. Der er plads til max 15 på en tur, og hele mollevitten er naturligvis afhængig af vejret. Først til mølle, og én tur pr. hoved;-) I løbet af sommeren har der også været togter i ny og næ, og skipper Michael Christensen har haft travlt med at uddanne skippere og bedstemænd.

Et foreningsejet skib skal ikke godkendes af Søfartsstyrelsen, men bestyrelsen sigter på at få »Haabet« godkendt som erhvervsskib. Her er en herlig søndagsstemning fra farvandet mellem Lyø og Sønderhjørne. Bo beretter, at der blev logget 7 knob, så den gamle dame kan stadig lufte skørterne. Det rækker, så vidt jeg véd ikke, på containerskibet Emma Mærsk, hvor Bo Gregersen er skipper…