Sæson 2017 blev i september rundet af med Bo fra bestyrelsen som skipper. Ombord var Frode, Jørn, Arne, Luffe og Tommy. Næste togter ud i øhavet planlægges på kommende bestyrelsesmøder.

Der er plads til max 15 på en tur, og togterne gennemføres også i 2018 efter først til mølleprincippet, og én tur pr. hoved;-)

Et foreningsejet skib skal ikke godkendes af Søfartsstyrelsen, men bestyrelsen sigter på at få »Haabet« godkendt som erhvervsskib. Her er en herlig søndagsstemning fra farvandet mellem Lyø og Sønderhjørne. Bo, der i sit erhverv håndterer et af de støtte containerskibe i Mærsk, beretter, at der blev logget syv knob, så den gamle dame kan stadig lufte skørterne. Det rækker, så vidt jeg véd ikke, på containerskibet Emma Mærsk…